1.ročník

 

Výtvarná výchova – tématický plán

Školní rok 2010 -2011

 2 hodiny týdně, 66 hodin ročně

 

  

 

09          Úvod do studia výtvarné výchovy, kresebná cvičení

              – portrét, jedinec a  rodina, mezilidské vztahy

10, 11   Kašírované nebo „balené“ sochy lidských figur v životní

              velikost nebo jiné kašírované objekty (zvířata, mýtické

              bytosti)

12         Prostorové vytváření z papíru – Betlém, křesťanské nebe

              – svatí a jejich atributy  ( libovolná technika)

01, 02 Tisk na textil, rytá a vosková batika

03         Keramika různé způsoby zpracování keramické hlíny, její zdobení

             a využití

04,05   Grafika – základní grafické techniky – linoryt, suchá jehla, tisk z koláže,

              slepotisk a jiné, výběr dvou technik pro grafickou práci

06          Malba – nauka o barvách a malířských technikách,      

              kombinované techniky –cvičení

 Průběžně : Průřez dějinami umění, přehled teorie umění, návštěva výstav,

dlouhodobý výtvarný projekt

  

                                                                         Za PK VV

                                                                Helena Netopilová