2.ročník

 

 

  

Výtvarná výchova – tématický plán  

Školní rok 2010 -2011

 2 hodiny týdně, 66 hodin ročně

  

09          Úvod do studia výtvarné výchovy, práce v plenéru – kresba, malba, land

               art

10, 11   Textilní tvorba - textilní aplikace, batika vosková , šitá, vyvazovaná

12, 01   Tkaní – základní pojmy, druhy vazeb, materiály – realizace gobelínu

01, 02   Kresba a malba na téma Já a ti druzí – portrét, karikatura, rodina,

              lidské tělo, emoce, vztahy jedince a okolí

03         Krajina – různé techniky (výraz krajiny, počasí, podoby země,

             obrázky z cest…)

04         Reliéf – práce s keramickou hlínou, sádrou nebo jiným materiálem

             – volné téma

 05       Fotografie – základní pojmy, pokus o reportážní fotografie s námětem

            města,  spolužáků, přírody

06       Malba – barvy a skutečnost (vztah barev a vyjádření objemu

           a prostoru – vystupující, ustupující, dynamické, klidné, teplé, studené….)

Průběžně : Průřez dějinami umění, přehled teorie umění, návštěva výstav,

dlouhodobý  výtvarný projekt

 

                                                                                Za PK VV                                                                     

                                                                         Helena netopilová