Jak dopadla sbírka pro děti z Konga

17.02.2009 11:45

Sbírky ze zúčastnilo celkem 22 tříd z 24 tříd gymnázia. Bylo celkem vybráno 17 715 Kč včetně vyučujících. Nejvíce štědré byly třídy:

1.       IIIa 1830 Kč

2.       Vb   1752 Kč

3.       2b   1433 Kč

4.       IVb  1395 Kč

5.-6.  1a    1200 Kč

5.-6.   2a   1200 Kč

Všem, kteří přispěli podle svých možností patří veliké poděkování a odměnou nechť jsou radosté tváře jejich vrstevníků z Konga.

—————

Zpět