O studiu výtvarné výchovy

    Součástí všeobecného vzdělání žáků a studentů je i studium výtvarné výchovy. Její tvořivý charakter nemá s jinými vyučujícími předměty srovnání. Výuka výtvarné výchovy na zdejším gymnáziu je rozdělěna následovně do ročníků osmiletého a čtyřletého  studia.

prima             2 hodiny

sekunda        2 hodiny

tercie             1 hodiny

kvarta            1 hodina

kvinta             2 hodiny    -     volí si mezi HV a VV 

sexta              2 hodiny    -    pokračují z kvinty

1.ročník          2 hodiny    -     volí si mezi HV a VV

2.ročník          2 hodiny    -     pokračují z 1.ročníku

    

    Výuka probíhá ve dvouhodinách týdně, v tercii a kvartě je to jednohodinovka. Náplní je především pod vedením  pedagogů vlastní prezentace výtvarných nápadů a schopností, technických návyků a dovedností. Zájemci, kteří  chtějí studovat po maturitě obory opírající se o výtvarné umění, mohou ve třetím a čtvrtém ročníku - septimě a oktávě navštěvovat semináře z dějin umění nebo výtvarného umění. Studium mohou zakončit maturitní zkouškou z výtvarné výchovy.