Památník Terezín

straka@pamatnik-terezin.cz

 

 

Památník Terezín 

vyhlašuje na rok 2010 XVI. ročník literární a XIV. ročník výtvarné soutěže

pod společným tématem

 

 

Simon Wiesenthal, který přežil peklo nacistického věznění a po 2.světové válce proslul svým pátráním po válečných zločincích, si v knize Slunečnice s podtitulem Vyprávění o vině a odpuštění klade otázku, zda měl odpustit esesmanovi, který se mu vyznal ze své viny, zda by mu vůbec někdo měl odpustit a zda by mu také odpustit směl. Píše, že „dnešní svět od nás žádá, abychom odpouštěli i těm, kteří nás svým jednáním stále znovu provokují, žádá od nás, abychom udělali tlustou čáru, jako by se nic podstatného nestalo. A mnozí z nás, kteří v oněch strašných dobách trpěli a v myšlenkách se cítí v tom pekle uvězněni, před požadavkem odpustit pokaždé oněmí.“

 

S výše řečeným úzce souvisí nové téma uměleckých soutěží Památníku Terezín pro mládež, které zní Jak můžeme dál žít? Tuto otázku si přirozeně museli klást po skončení války ti, kteří stejně jako Simon Wiesenthal přežili utrpení nacistických věznic a koncentračních táborů. Jaké problémy museli po osvobození řešit? Byli šťastni, i když se dočkali svobody? Vždyť mnoho, zejména židovských vězňů po návratu domů zjistilo, že jsou jediní, kteří z celé široké rodiny zůstali naživu. A mnoho z nich se nemělo ani kam vrátit, neboť jejich domovy – byty a domy patřily již někomu jinému. Jaké pocity vůči svým věznitelům měli bývalí vězni? Nenáviděli je, toužili po mstě a odplatě, byli jim lhostejní, byli jim případně schopni odpustit? A mohli jim vůbec odpustit? A byli bychom vůbec my schopni odpuštění, kdybychom prožili něco podobného? Jak bychom vůbec mohli žít dál?

Prosím, zamyslete se nad zvoleným tématem a zašlete nám Vaše literární či výtvarné práce! Při hledání odpovědi Vám mohou být nápomocné knižně vydané vzpomínky pamětníků – bývalých vězňů, beletristické zpracování jejich osudů nebo dokumentární a hrané filmy, jejichž seznam Vám přikládáme v příloze. Ponecháváme Vám možnost volby jakékoliv umělecké formy, žánru a techniky. Pracovníci Památníku Terezín přejí všem soutěžícím mnoho tvůrčích nápadů a těší se na Vaše práce! 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

 • žáci 1.-5 .ročníků ZŠ 
 • žáci 6.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

   

 • studenti gymnázií, SŠ a SOU
 •    

  Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

   

  Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

   

  Uděleny budou i zvláštní ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

   

  Kontaktní adresa:

  Mgr. Pavel Straka

  Muzeum ghetta – vzdělávací oddělení

  Památník Terezín

  411 55 Terezín tel.: 416 782 576

  e-mail:

  1. místo 500 Kč

  2. místo 400 Kč

  3. místo 300 Kč

  4.-5. místo 200 Kč

  6.-8. místo 100 Kč

  Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 31.března 2009. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží (počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není omezen). Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání peněžních i věcných cen proběhne 4. června 2009 v Terezíně. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu informováni.

   

 •  
 •