Tercie

Časový harmonogram Výtvarné výchovy podle ŠVP Školní rok 2010 - 2011

1 hodina týdně, 33 hodin ročně

    

09      Úvod do studia výtvarné výchovy, malířská a kresebná cvičení – lidské tělo, vztahy mezi lidmi

 

 

10, 11 Drobná grafika – monotyp, dekalk, frotáž a jejich další využití

 

 

12  Vánoční tradice – ozdoby z vizovického pečiva, vystřihovánky

 

 

01, 02 Tkaní (základní pojmy, druhy vazeb, materiál), jednoduchá cvičení s plátnovou vazbou, niťák

 

 

03 Keramika, modelování  

 

 

04 Výtvarné objekty z odpadových materiálů – plast, dřevo, lepenka, textil

 

 

05, 06 Malba – kolektivní práce na vybrané téma – využití artefiletiky

 

 

      Průběžně : Základní informace z dějin umění a výtvarné teorie, návštěvy výstav, projekty

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                           Za PK VV: Helena Netopilová