Výtvarné umění v Přerově

Z historie

                Prvními výtvarnými umělci Přerova byli neznámí autoři drobných výtvarných děl z archeologických nálezů v Předmostí. Předměty zde nalezené patří částečně k umění západnímu - realistická forma, ale i východnímu - stylizace zobrazování. Soška mamuta z úlomků mamutího klu zobrazuje věrně znaky zvířete, včetně srsti. Figurky sedících žen hrubě opracované z mamutích kostí nesou také znaky realistického podání. Nejznámějším dílkem je rytina ženy do mamutího klu, která má geometrizující prvky stylizace a je známá jako venuše z Předmostí. Stáří těchto nálezů patří do 20-30 tisíc let před naším letopočtem a svědčí o zručnosti a nadání člověka homo predmostensis.

               Koncem 16. stol. žil v Přerově rytec Jan Willenberger, autor dřevorytového pohledu na Přerov. V 18. století tvořil v Přerově malíř A.Hoffmann, autor obrazů v kostele sv. Michala na Šířavě. Na konci 19.stol. žil v  Přerově kopista Jan Halaška, malíř obrazů světců. Malířem univerzáního charakteru byl J. Schindler, rodák z Přerova, který většinu života strávil na území dnešního  Rakouska. Byl malířem, restaurátorem fresek, ale i malířem pokojů. Malířem zvířat a krajinářem lze nazvat Emanuela Schneiberga, zaměstnance cukrovaru s funkcí malíř, který na konci tvorby jen kopíroval podle známých autorů. Mezi malíře a zároveň profesory na zdejším gymnáziu patřil i Hynek Krch a Ludvík Sojka, kteří stejně jako i František Srp působili v Přerově krátce a jejich tvorba není známa. Díky malíři Rudolfu Šenkovi zůstala zachována vzpomínka na přerovská zákoutí podobně jako v obrazech malíř Rudolf Houžva zachytil město Přerov. Grafičkou a malířkou Přerova je také Marie Mrkvičková - Hlobilová. Autorka figurálních kompozic a i zátiší naplňuje svá díla lyričností nejen v malbě, ale i v ilustrační tvorbě. Dřevořezby s motivy Přerova nebo rozměrný sv. Jiří jsou díla J. Barucha, osobitého řezbáře a umělce. Drobnou grafikou se zabýval B. Krs, autor četných ex librisů, novoročenek a pamětních tisků. Po první světové válce v Přerově působí sochař František Mádle. Specializoval se na náhrobní tvorbu, je autorem reliéfů bývalé Záložny dnešní ČSOB. Malíř a pedagog Antonín Kubát byl především akvarelistou a koloristou. Maluje krajiny, národopisné motivy a jeho akvarely dokumentují Přerov v první pol.20.stol. Krajinářem té doby je také Augustin Mervart, malíř uznávaný a talentovaný, monumentalista a autor řady olejů s hanáckou krajinou.

stánka ve výstavbě