Z historie

Vyučující výtvarné výchovy, kreslení, modelování a geometrie:

           Od vzniku Gymnázia v Přerově v roce 1870 se dnešní vyučovací  předmět  výtvarná výchova změnil nejen obsahově, ale i formálně. Pojetí tehdejší výtvarné výchovy už napovídá název pod jakým byl prezentován - kreslení. Technicky se tento předmět orientoval na zvládnutí návyků nutných pro úzkou oblast výtvarného umění, která v minulosti nebyla považována za samostatnou disciplínu umění, ale pouze za techniku návrhu, náčrtu a studie. Ve vyučování kreslení tak první pedagog - výtvarník Hynek Krch vystačil s tužkou, uhlem a křídou, tuší a perem nebo štětcem pro lavírování kresby popřípadě její kolorování. Mezi oblíbené náměty patřilo zátiší, studie přírodnin a architektonických detailů fasád, kopírování ornamentů plošných i reliefních, figura a jiné. Všechny měly hlavně jedno společné. Byly vytvářeny na základě odzírání podle modelu, makety, obrázku, popřípadě  předlohy  a šablony. Hodnotila se pak  především přesnost, technická dokonalost, věrnost s  názorninou a schopnost graficky zaznamenat to co vidím (viz ukázka).

        S rozvojem studie dětské psychologie a pedagogiky se postupně do předmětu dostávaly prvky tvořivosti, spontánnosti experimentování, představivosti a fantazie s prožitky emočními. K tomu bylo potřeba rozšířit i technické a materiálové pojetí předmětu. Už se nejen kreslí a maluje, ale i experimentuje s výrazovými prostředky kresby a malby, grafika se stává součástí  školní tvořivosti díky linoleu, objevuje se nenahraditelné kouzlo přírodnin. Do výtvarné výchovy se dostávají techniky modelování, kašírování a napodobování starých klasických technik jako je např mozaika, vitráž, sgrafito a jiné. Důraz je kladen na tvořivost, schopnost vyjadřéní vlastních prožitků a hledání poznání vlastních výrazových schopností. Součástí je také orientace v teoretické oblasti výtvarného umění.

        Na dlouhé cestě za vzděláním  provázeli studenty a později i studentky výtvarní pedagogové, kteří  méně i více ovlivnili jejich budoucnost. Tady je krátký seznam těch, kteří působili na zdejší škole v předmětu, který  je dnešní výtvarnou výchovou.

     Adolf Geryk     1953 - 63    

    Igor Fojtík    2004 - 06

    Jaroslav Kousek    1906 - 08

    Hynek Krch    1870 - 1901

    Bohumil Krs    1927 - 28

    Antonín Kubát    1913 - 41,1945 - 47

    Antonín Kubíček    1904 - 06

    Eliška Nechvátalová - Smyčková    1924 - 26

    Vlastimil Lažanský    1942 - 43

    Jaroslav Lukeš    1941 - 43,45

    Vilém Prinke    1941 - 45

    Ludvík Sojka    1902 - 13

    František Srp    1922 - 24

    Miroslav Sylla    1911  12

    Jan Tesař    1947 - 51

    Ludmila Vlčková    1969 - 97

    Pavel Stejskal   1992 - 2013   

    Kristýna Botková  2008 - 2009  

    Barbora Botková 2009 - 2010

     externí vyučující:

 

    Ljubomír Burian    1951 - 52

    Vlastimila Hrdinová    1966 - 68

    Zlata Kašpaříková    1959 - 61

    Pavel Vykoupil    1991 - 92,1994 - 95

    Kateřina Tomešková  2006