Sekunda

  

Časový harmonogram výuky

Výtvarné výchovy

                 podle ŠVP

    (ve školním roce 2010 – 2011)

  

09      Úvod do studia výtvarné výchovy, kresba v plenéru – architektura, přírodniny, kresba figury a portrétu

 

 

10, 11 Literatura ve výtvarném umění – zpracování libovolnou technikou (malba, koláž, grafika, dramatizace)

 

 

12  Drobná grafika – novoročenky (kolorovaný linoryt, suchá jehla)

 

 

01, 02 Keramika – různé druhy pracovních postupů a zdobení. Kolektivní práce - mozaika

 

 

03 Technika kašírování – reliéf nebo jednoduché kašírované objekty

 

 

04 Technika Decoupage a její využití při zdobení textilu a drobných předmětů

 

 

05 Malba – volná témata podle výběru učitele s využitím nauky o malířských technikách (akvarel, kvaš, tempera, akryl)

 

 

06 Textilní tvorba – textilní lept a rytá batika

 

 

Průběžně : Základní informace z dějin umění a výtvarné teorie, návštěvy výstav, projekty

 

 

 

                                                                                     Za PK VV: Helena Netopilová