Sexta

 

Výtvarná výchova – tématický plán  

Školní rok 2010 -2011

 2 hodiny týdně, 66 hodin ročně

  

 

09      Úvod do studia výtvarné výchovy, práce v plenéru – kresba, malba, land art

 

 

10, 11 Textilní tvorba - textilní aplikace, batika vosková , šitá, vyvazovaná…

 

 

12, 01  Tkaní – základní pojmy, druhy vazeb, materiály – realizace gobelínu

 

 

02 Kresba a malba na téma já a ti druzí – portrét, karikatura, rodina, lidské tělo, emoce, vztahy jedince a okolí

 

 

03 Krajina – různé techniky (výraz krajiny, počasí, podoby země, obrázky z cest…)

 

 

04  Reliéf – práce s keramickou hlínou, sádrou nebo jiným materiálem – volné téma

 

 

05 Fotografie – základní pojmy, pokus o reportážní fotografie s námětem města, spolužáků, přírody

 

 

06 Malba – barvy a skutečnost (vztah barev a vyjádření objemu a prostoru – vystupující, ustupující, dynamické, klidné, teplé, studené….)

 

 

      Průběžně : Dějiny umění, teorie umění, návštěva výstav, exkurze, projekty

 

 

 

                                                                                              Za PK VV: Helena Netopilová